A vagyonbiztosítás olyan biztosítás, amelynek tárgya valamely vagyontárgy, vagyoncsoport vagy vagyoni érdek, és azok véletlen károsító eseményből származó kárának megtérítése. A kárbiztosítás célja a konkrét szükséglet kielégítése, a biztosító teljesítésének alapja mindig a tényleges kár.

A biztosítási védelem az alábbiakra terjedhet ki:

– felmerült kár: az az érték, amellyel a károsult vagyona a károsulás (károkozás) következtében csökken.

– indokolt kiadás: amely a károsodással, annak következményeinek csökkentésével, majd ezek megszüntetésével kapcsolatban a veszélyviselő részéről kiadásként állt elő, ami szintén csökkentette a károsult vagyonát.

– elmaradt jövedelem: az az érték, amellyel a károsult vagyona gyarapodott volna akkor, ha a káresemény nem következik be.

– nem vagyoni károk: a felelősségbiztosítással összefüggésben egzaktul ki nem számítható, pl. pszichikai, vagy fizikai sérülésekből adódó károsodás.

A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. A felelősségbiztosítási védelem kiterjed a biztosítottal szemben támasztott megalapozatlan kártérítési igények elhárítására, valamint – a biztosító és a biztosított erre vonatkozó megállapodása esetén – a védelem költségeire is, ha a büntető eljárás a biztosított harmadik személlyel szembeni felelőssége megállapításához vezethet. A felelősségbiztosítás jogvédelmi funkciójával is bír, amennyiben a felelősségbiztosítási védelem a biztosítottal szemben érvényesített alaptalan igények elhárítására is kiterjed.

Vissza a termékekhez