A lakás-takarékpénztári megtakarítások a mai kamatkörnyezeti feltételek között kiemelkedően biztonságosak és magas hozammal bírnak, amelynek alapját az állami támogatás biztosítja. A teljes futamidő alatt garantáltan pontosan tervezhető, előre ismert minden eleme és ez nem is változik meg a futamidő alatt. Forintos termék, rögzített betéti és hitelkamatokkal. Minden állampolgár számára fontos lehet, akinek még nincs otthona, vagy akár van otthona. Mit is jelent és miért van ez így?

Törvényi háttér

A Lakás-takarékpénztárak működésüket szigorú keretek között, törvényi-, jogszabályi valamint intézményi felügyelet előírásai alapján végzik, így pl.:

 • A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény,
 • A 215/1996. (XII. 23.) számú kormányrendelet a lakás-előtakarékossági állami támogatásáról,
 • A 47/1997. (III. 12.) számú kormányrendelet a lakás-előtakarékossági szerződések előírásairól valamint a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről.
 • 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Egy lakás-takarékpénztár, mint szakosított pénzintézet, tevékenységét csak a mindenkori Állami Felügyelet (MNB) által kiadott működési engedély meglétét követően kezdheti meg. A Felügyelet pedig a folyamatos működés során is rendszeresen ellenőrzi fogyasztóvédelmi szempontból a pénzintézet szabályszerű és prudens működését.

Az ügyfelek befizetéseire az Országos Betétbiztosítási Alap is teljes garanciát jelent. Esetlegesen előforduló pénzintézeti csőd esetében a kártalanítás mértéke 100.000 EUR értékhatárig 100%-ban kiterjed a bennmaradt tőke- és kamat összegére is, személyenként és hitelintézetenként összevontan.

A Lakás-takarékpénztárak működése

A lakás-takarékpénztárak egyik legfontosabb fogalma a Szerződéses Összeg. Futamidőtől, havi megtakarítási összegtől és módozattól függően kerül megállapításra. A Szerződéses Összeg áll a saját megtakarításból, az erre kikötött betéti kamatból, az állami támogatásból és egy ezekkel arányosan megállapított lakáskölcsönből. Amennyiben szükség van a lakáscél megvalósításához mindegyik elemre, akkor a futamidő három szakaszra osztható:

 • Megtakarítási időszakra
 • Kiutalási időszakra
 • Törlesztési időszakra

A Megtakarítási időszakban az ügyfélnek az általa választott módozat szerinti havi megtakarítási összegeket egyenlő részletekben kell elhelyeznie betétszámláján. Ez az időszak a saját megtakarítás. A magánszemélyeknél a saját havi megtakarítás akár havi 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet (módozattól függően).

A megtakarítások elhelyezhetők:

 

 • Csoportos beszedési megbízással
 • Banki átutalással
 • Készpénz átutalási megbízással (postai sárga csekk)

Fontos, hogy a havi megtakarítások beérkezésének dátuma a lakástakarékhoz (CSOB kivételével) legkésőbb minden hónap 12. napja legyen!

A megtakarításhoz bizonyos feltételek teljesülése esetén állami támogatás jár!

Az állami támogatás nem naptári évenként jár a beérkezett megtakarítások után, hanem megtakarítási évenként, az ezen időszak alatt elhelyezett összeg után. A Magyar Államkincstártól az állami támogatás ugyanis nem havonta, hanem mindig a megtakarítási év végét követő hónapban kerül lehívásra. A megtakarítási év az első teljes összegű havi betét elhelyezés hónapjának első napjától a rákövetkező 12 hónapig tart.

Az Ügyfél a megtakarításairól, a betétszámla egyenlegéről, a jóváírt állami támogatásairól és ezekre járó betéti kamatairól évente egy alkalommal számlakivonaton kap tájékoztatást a megtakarítási évet követő hónapban.

A rendszeres megtakarítás fontossága:

Lényeges, hogy havonta rendszeresen legyen elhelyezve a megtakarítás. Az állami támogatás szempontjából fontos, hogy ne az év végén egy összegben teljesüljön. Amennyiben így tesz valaki, az állami támogatás jelentős részétől elesik, mivel a megtakarítási év az utolsó két negyedévben elhelyezett saját megtakarítás összege után csak a teljes évi megtakarítás alapján megszolgált állami támogatásnak csak maximum 25-25%-ra igényelhető.

Az állami támogatásra 4 év megtakarítási idő eltelte után keletkezik jogosultság. Amennyiben a szerződés négy évnél korábban szűnik meg, a Lakástakarék köteles az Ügyfél számláján jóváírt állami támogatást és annak kamatait levonni és azt visszautalni a Magyar Államkincstár részére. Állami támogatás maximum 10 évig jár. Ezért is került a leghosszabb megtakarítási idő 10 évben maximalizálva.

Amennyiben lejár egy megtakarítási időszak és az Ügyfél továbbiakban is igénybe kívánja venni az állami támogatást, lehetősége van rá, hiszen köthet új szerződést. A lakástakarék állami támogatás életünk során többször igénybe vehető.

A teljes megtakarítás harmadik pillére a saját befizetések és az állami támogatás mellett ezen jóváírások kamatai. A kamatozás aznap indul, mikor az első teljes havi megtakarítás jóváírásra kerül az ügyfél betétszámláján. Kamatszámítás naponta történik, viszont jóváírásra minden megtakarítási év végén kerül sor. Fontos előny, szemben sok más megtakarítási és befektetési formával szemben, hogy a lakás-előtakarékossági betétszámla teljes mértékben kamatadó mentes, tehát nem terheli a kamatadó. Ez egy újabb előny!

Kiutalási időszak:

A szerződés kiutalása nem egyenlő a kifizetéssel! A három hónapos kiutalási időszak során az ügyfélnek el kell döntenie, hogy lakáscélja megvalósításához elegendő-e a saját befizetés, az állami támogatás és az ezekre járó betéti kamat, vagy igénybe kívánja venni a lakástakarék által nyújtott kedvező kamatozású lakáskölcsönt is.

A kiutalási időszak alatt kell meghatároznia az ügyfélnek, hogy mire szeretné felhasználni a szerződéses összeget. A tervezett felhasználási céltól függően vagy már a 3 hónapos kiutalási időszakban (pl.: adásvétel, hitelkiváltás), vagy a törvényben rögzített határidőkön belül kell az igazolásokat (pl.: felújítás/korszerűsítés, az utolsó részfolyósítástól számított 120 napon belül) megküldeni.

Amennyiben az Ügyfél számára nem elegendő a megtakarításból összegyűlt betét összeg, az állami támogatás valamint a jóváírt kamat, lehetősége van a kiutalási időszak alatt lakáskölcsön igénylésére. Lakáskölcsön igénylés esetén az LTP megvizsgálja az Ügyfél hitelképességét.

A lakástakarék által nyújtott lakáskölcsön egyik legfontosabb előnye a megszokott hitelintézeti lakáskölcsönökkel szemben az, hogy a jogszabály lehetővé teszi a lakás-előtakarékoskodón felül az LTP ajánlaton, közeli hozzátartozói körön belül egy kedvezményezett megjelölésre kerüljön.

A megtakarítási időszak alatt azonban a betétszámla felett a lakás-előtakarékoskodó rendelkezik és Ő dönt a felhasználási célról. A kiutalás elfogadását megelőzően, írásban bármikor kérheti a kedvezményezett módosítását, illetve törlését.

Felhasználási célok

A lakás előtakarékoskodó, illetve amennyiben a szerződésben kedvezményezettet neveznek meg, a kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója javára:

 • lakótelek vásárlás, lakás/családi ház/tanyai lakóingatlan vásárlása /építése/ cseréje, valamint a lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása, ideértve a nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlását.
 • tulajdonában vagy a megfelelő jogcímen használatban lévő lakás, családi ház, vagy tanyai lakóingatlan bővítése/felújítása/korszerűsítése/helyreállítása.

Elismert felhasználási cél a szerződő tulajdonában, vagy a megfelelő jogcímen használatban lévő lakáshoz, családi házhoz, vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt álló, vagy már beépített terület lakhatóságát javító, a következőkben felsoroltak:

 • közművek,
 • kommunális létesítmények saját vagy önkormányzati,
 • közműfejlesztési társulat által megvalósított beruházás keretében történő kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása (szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat telefon, kábeltelevízió, internetelérés).

Lakásszövetkezet tulajdonában vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése.

Társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése.

Ugyancsak felhasználható az előző pontokban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézménytől, vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, vagy ehhez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gyűjtőszámlahitel, valamint hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltására.

Lakáskölcsön felvétele és a törlesztési időszak

Az ügyfél a megtakarítási időszak-, a kiutalási értesítő kézhezvétele-, és az igényléshez szükséges feltételek teljesítését követően igényelhet lakáskölcsönt (igénylésre a kiutalási időszakban van lehetőség).

Lakáskölcsön a futamidőtől és a módozattól függően megállapított szerződéses összeg alapján, az összes megtakarítási részen felüli összeg erejéig nyújtható.

Lakáskölcsön forint alapú. Visszafizetése pontosan meghatározott futamidőben, havi egyenlő részletekben, fix kamatozással, kezelési költség mentesen történik. Ez az időszak a törlesztési időszak.

Kombinált hitel lehetősége

Ezen konstrukció a lakáshitel és a lakás-előtakarékosság előnyeit egyesíti magában. Lakáshitel termék keretében az ügyfélnek a lakás-előtakarékosság futamideje alatt havi rendszerességgel a Bank felé csak a kamatot és a mindenkori hirdetmény szerinti járulékos költségeket kell fizetnie. Ezen idő alatt hitele tőkerészét a Lakástakarék felé havi megtakarítás formájában fizeti meg.

Az így összegyűjtött megtakarítással, valamint az arra jóváírt állami támogatással, és betéti kamattal a lakás-előtakarékossági szerződés futamidejének lejártakor az ügyfél részben vagy teljesen törleszti tőketartozását. Részbeni előtörlesztés esetén a maradék tőketartozást a hitel hátralévő futamideje alatt az ügyfél közvetlenül a Bank felé törleszti.